संक्षिप्त माहिती लिंक
पदभरती संदर्भात महत्त्वाची सूचना - 18/02/2024 क्लिक करा
Precautions taken for Transparency in an Examination क्लिक करा
जलसंधारण अधिकारी, गट ब (अराजपत्रित) या पदासाठीच्या परिक्षेबाबत महत्त्वाची सूचना. क्लिक करा
पदभरती संदर्भात महत्त्वाची सूचना क्लिक करा
मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील पदभरतीची जाहिरात व अभ्यासक्रम. क्लिक करा
मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील पदभरतीसाठी उमेदवारांनी करावयाच्या अर्जाची लिंक. क्लिक करा

Dignitaries

Shri. Eknath Shinde
Shri. Eknath Shinde
Hon'ble Chief Minister
Maharashtra State
Shri. Devendra Fadnavis
Shri. Devendra Fadnavis
Hon'ble Deputy Chief Minister
Maharashtra State
Shri. Ajit Pawar
Shri. Ajit Pawar
Hon'ble Deputy Chief Minister
Maharashtra State
Shri. Sanjay Rathod
Shri. Sanjay Rathod
Hon. Minister, Soil & Water Conservation,
Maharashtra State
Mr. Sunil Chavan, IAS
Mr. Sunil Chavan, IAS
Secretary, Soil & Water Conservation Department,
Maharashtra State
Soil and Water Conservation Department, Maharashtra

शासन निर्णय दि. ३१ मे २०१७ नुसार जलसंधारण विभागाची पुर्नरचना होउन मृद व जलसंधारण असा स्वतंत्र विभाग स्‍थापन करण्यात आला आहे.महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या गंभीर समेस्येला तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने शासनाने जलयुक्त शिवार हा मृद व जलसंधारणाचा एकीकृत कार्यक्रम सुरु केला आहे.

जलयुक्त शिवार या नाविण्यपूर्ण योजनेनुसार जलसंधारणांतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजनाद्वारे एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य दिले आहे. या योजनेद्वारे २०१९ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. सन २०१५-१६ या वर्षापासून, दरवर्षी ५,००० गावे यानुसार ५ वर्षात २५,००० गावे टंचाईमुक्त करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केलेले आहे. या अभियानांतर्गत जलसंधारणाची / मृद संधारणाची विविध कामे शासनाच्या जलसंधारण विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, जलसंपदा विभाग, जिल्हा परिषदा, पाणी पुरवठा विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा इ. विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहेत. मृद व जलसंधारणाच्या कामामध्ये शाश्वत विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

Geo Portal

Explore the web portal of the Soil and Water Conservation Department, Government of Maharashtra! Immerse yourself in our Geo Portal, where we unveil the remarkable soil and water conservation efforts undertaken across the state through an interactive GIS-based map. Embark on a virtual journey that showcases reservoirs, check dams,CNB, storage tank ,maji malgujari tank , percolation tank ,watershed management projects and other soil and water conservation structures, meticulously designed to conserve Maharashtra's invaluable soil and water resources.

Powered by advanced GIS technology, our Geo Portal offers a unique opportunity to gain invaluable insights into the spatial distribution and profound impact of our initiatives. Explore the map to witness the strategic placement of these conservation measures, contributing to sustainable agriculture, ecological balance, and overall societal well-being.(Updation is under process)